Over mij

Mijn naam is João Pedro Fortes, kortweg JP. Zelf ben ik opgegroeid zonder vader en dat maakt me een ervaringsdeskundige op dat gebied. Misschien vind ik het daarom wel zo belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen. Dat ze ondanks psychische, psychosociale of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblematiek kunnen groeien naar een volwaardige plaats in de maatschappij. Dat ze straks zo autonoom als mogelijk zijn en hun eigen beslissingen kunnen nemen.

Met Hand Vol Zorg wil ik deze jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 27 jaar verder brengen, ze laten groeien in wie ze zijn en wat ze kunnen. Het is mijn missie om de handen van professionele zorgmedewerkers op een plek in te krijgen waar ze nodig zijn. Waar ze hulp bieden die een jongere of jongvolwassene nodig heeft om optimaal te kunnen ‘zijn’.

Achtergrond

Dat ik zelf ben opgegroeid zonder vader heeft mij gevormd. Het verleden en de omstandigheden doen ertoe, net zoals bij mij. Dat is mijn kern. Ik kan daardoor goed aanvoelen wat anderen nodig hebben. Die fijngevoeligheid helpt me om de juiste persoon te vinden voor een zorgvraag van een organisatie. Ik houd rekening met hun achtergrond, want normen en waarden doen ertoe!

jp-fortesWerkervaring

De lijst met werkervaring is te lang voor deze plek. Dit is tenslotte geen CV! Daarom een greep uit mijn functies:

  • één op één begeleiden van bijvoorbeeld personen met borderline, ernstige hechtingsproblematiek en gedragsproblemen

  • 24-uurs begeleiding van een meisje met pedagogisch medewerker binnen verschillende justitiële jeugdinrichtingen

  • gezinscoach binnen een stedelijk team (Den Haag)

  • sociotherapeut op een gesloten groep met jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar met zware psychiatrische problematiek

  • sociotherapeut in een gesloten jeugdzorg instelling met jongeren met hoog forensisch profiel en ernstige gedragsproblemen

  • gezinscoach / 24 uurs begeleiding binnen een gezinshuis

drieKernwaarden

  • Op de persoon gerichte zorg
  • Continue én consequente zorg
  • Zorg vanuit het hart (voor jongeren en jongvolwassenen)

Visie

Jongeren en jongvolwassenen worden soms beperkt in hun geestelijke groei naar volwassenheid. Denk aan psychische, psychosociale of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblematiek die drempels veroorzaken. Met de juiste zorgmedewerker op de juiste plek kunnen die drempels worden verlaagd of zelfs weggenomen. Met hun hulp leren jongeren en jongvolwassenen waarbij het niet ‘vanzelf’ gaat, om zelf verantwoordelijkheid te nemen, te beslissen en zoveel mogelijk zelf te doen.

Missie

Het is mijn missie om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen door zorgprofessionals te koppelen aan een zorgvraag vanuit organisatie of zorginstelling. Op die manier kan de gevraagde zorg gecontinueerd worden. Samen met de zorgmedewerker zoekt een cliënt binnen de kaders van de organisatie naar meer regie over zijn leven.